Op reis

Paspoort

Waarvoor dient een paspoort ?

Naast identificatie- en gezondheidscertificaat, dient het paspoort ter certificatie van de verplichte vaccins tegen hondsdolheid en andere ziektes. Verder bevat het paspoort andere verplichte informatie (behandeling tegen teken, echinococcose,..) voor bepaalde landen (waaronder Groot-Brittanië, Zweden,..).

Sinds 7 juni 2004 krijgen honden in België automatisch een Europees paspoort na identificatie.

Wat zegt de wet

Sinds 1 Oktober 2004 dienen alle honden, katten en fretten die tussen de landen van de Europese Unie reizen, verplicht in het bezit te zijn van een Europees paspoort.

Voor honden die daarentegen geïdentificeerd en geregistreerd werden vóór 7 juni 2004, is een paspoort niet verplicht tenzij zij op reis gaan.

Mijn huisdier werd geïdentificeerd maar beschikt niet over een paspoort. Hoe kan ik een paspoort verkrijgen?

Voor honden en katten die reeds werden geïdentificeerd, kan u een paspoort verkrijgen via uw dierenarts. Voor fretten kan u zich wenden tot uw dierenarts of ID-chips.

Met uw huisdier op reis

De regels met betrekking tot reizen met uw huisdier (naar België, binnen de Europese Unie of daarbuiten) worden verduidelijkt op de website van de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid : Raadpleeg de regels.

Voordat u uw huisdier meeneemt op reis, dient u enkele voorzorgen in acht te nemen. Vooreerst dient uw huisdier te beschikken over een paspoort en in orde te zijn met vaccinaties. Het belangrijkste verplichte vaccin is dat tegen hondsdolheid. Sommige landen kunnen nog andere maatregelen opleggen. U kan zich hiervoor best informeren bij de ambassade van het desbetreffende land voor u op reis gaat. Hou er rekening mee u tijdig te informeren. Verder moet het dier onderzocht worden door de dierenarts om een gezondheidscertificaat te krijgen. Ten laatste wordt aangeraden uw huisdier te verzekeren zodat u gedekt bent in geval van problemen of ongelukken. Hou er in elk geval rekening mee u tijdig te informeren om zeker niets te vergeten!

Opgelet voor hitteshock en tocht ! Indien u per wagen reist, vermijd dan om de airconditioning te hard te zetten.

Enkele tips voor bijzondere gezelschapsdieren (konijn, fret,..) :

Bijzondere gezelschapsdieren zijn extreem gevoelig aan stress. Daarom wordt aangeraden ze rustig te houden door een dunne doek over de kooi te hangen. Bij erg hoge temperaturen wordt aangeraden dat doek te bevochtigen.

Voorzie voldoende water en voedsel, en een snack, bijvoorbeeld een komkommer, rijk aan water.

Indien u per vliegtuig reist, dient u zich tijdig te informeren bij de luchtvaartmaatschappij (bepaalde diersoorten worden niet toegelaten, maten van de transportkooi,..) en het land van bestemming. Dieren die minder dan 5 kg wegen, kunnen normaal gezien met u meereizen in het vliegtuig als ze in een transportkooi zitten. In bepaalde landen worden knaagdieren verboden omdat ze er aanzien worden als ongedierte…

Informeer u bij de ambassade omtrent de wetgeving in het land waarheen u reist!

In Europa zijn fretten onderhevig aan dezelfde wetgeving als honden en katten : ze moeten namelijk worden geïdentificeerd aan de hand van een microchip en worden gevaccineerd tegen hondsdolheid. Daarenboven dienen ze in het bezit te zijn van een Europees paspoort.

Opgelet, in sommige landen (waaronder Ijsland) zijn fretten verboden ! Ga verder ook de invoervoorwaarden van Angelsaksische landen na !

Bepaalde landen eisen een gezondheidscertificaat, andere niet.. Het is niet altijd eenvoudig te reizen met bijzondere gezelschapsdieren maar het is wel mogelijk. Informeer u dus, om verrassingen te vermijden, voldoende lang op voorhand!