Preventie
Vaccinatie
Belang: permanente bescherming tegen bepaalde erg gevaarlijke en besmettelijke ziektes. Herhaling van de inenting is nodig om zijn werkzaamheid te verlengen.

Hond

Honden kunnen gevaccineerd worden tegen 6 verschillende aandoeningen:

 • Hondenziekte of ziekte van Carré
 • Parvovirose of kattenziekte
 • Besmettelijke hepatitis of leverziekte
 • Leptospirose of ziekte van Weil
 • Kennelhoest of infectieuze tracheobronchitis (VERPLICHTE vaccinatie voor omstandigheden waar veel honden samenkomen: kennels, tentoonstellingen, wedstrijden,..)
 • Hondsdolheid of razernij (vaccinatie VERPLICHT wanneer het dier naar het buitenland gaat)

Primovaccinatie
Er wordt systematisch gevaccineerd tegen hondenziekte, parvovirose, besmettelijke hepatitis en leptospirose.
Indien de pup zich in een omgeving bevindt waar het risico op besmetting door parvovirose hoog is, wordt aangeraden een eerste vaccin op 6 weken leeftijd te geven, gevolgd door twee herhalingsvaccins met telkens een maand tussen. Indien het besmettingsrisico echter laag is, volstaat het om de pup te vaccineren op 8 weken (wanneer hij niet meer beschermd wordt door de antilichamen van de moeder) en één maand later een herhalingsvaccin toe te dienen.

Herhalingsvaccinatie
De datum van het herhalingsvaccin zal afhangen van het type vaccin dat door uw dierenarts werd uitgevoerd. Sommige vaccins dienen elk jaar te worden herhaald waar andere slechts om de 2-3 jaar herhaald dienen te worden. Raadpleeg uw dierenarts voor meer informatie hieromtrent.

Kat

Katten kunnen ingeënt worden tegen 4 verschillende ziektes:

 • Kattenniesziekte
 • Kattenziekte of feline panleukopenie
 • Kattenleucose (FeLV)
 • Hondsdolheid of razernij

Primovaccinatie
Er wordt systematisch gevaccineerd tegen kattenniesziekte en kattenziekte. Kittens dienen hun eerste vaccin op 8 weken leeftijd te krijgen wanneer ze niet meer beschermd worden door de antilichamen van de moeder. Een maand later dient een herhalingsvaccin te worden toegediend.

Herhalingsvaccinatie
Bij de kat dienen de vaccins jaarlijks herhaald te worden.

Bijzondere gezelschapsdieren

Konijn
Het is aangeraden om konijnen jaarlijks te laten inenten tegen myxomatose en RHD (Rabbit Hemorrhagic Disease) of VHS (Viraal Hemorrhagisch Syndroom). Ook “binnenhuiskonijnen” worden best gevaccineerd aangezien deze ziektes worden overgedragen door insecten.

Fret
Voor fretten is het belangrijk te vaccineren tegen twee aandoeningen: hondenziekte en hondsdolheid. In België en Nederland bestaan echter geen vaccins die geregistreerd zijn voor fretten, maar meestal worden hiervoor hondenvaccins aangewend. Het vaccin tegen hondenziekte dient jaarlijks herhaald te worden terwijl vaccinatie tegen hondsdolheid driejaarlijks dient te gebeuren. Vaccinatie tegen hondsdolheid is, net als het plaatsen van een chip, verplicht indien men met de fret wil reizen.

Castratie en sterilisatie
Doel : Definitief onvruchtbaar maken. Het risico op baarmoederinfecties (pyometra, endometritis) beperken, seksueel gedrag verhinderen, nerveuze lactatie tegengaan en, soms, agressiviteit verminderen.

Wegname van eierstokken (+/- baarmoeder) of testikels op relatief vroege leeftijd vermindert het risico op bepaalde aandoeningen (melkkliertumoren, baarmoedertumoren, vaginatumoren, prostaatontsteking en –vergroting, testikeltumoren).

P.S.: Contraceptieve medicatie of “de pil” dient vermeden te worden, aangezien het gebruik ervan geassocieerd wordt met baarmoederontsteking en melkkliertumoren.

Honden

 • De teef : Best vóór de eerste loopsheid of tussen de eerste en tweede loopsheid. Afhankelijk van het ras is dit voor kleine hondenrassen tussen vijf à zeven maanden, voor grote rassen tussen twaalf à achttien maanden.
 • De reu : Er wordt meestal aangeraden te wachten tot aan de puberteit.

Katten

De Belgische wetgeving verplicht sinds 1 september 2014 de castratie/sterilisatie van elke kat die verkocht of weggegeven wordt, met uitzondering van katten die voor het buitenland zijn bestemd of naar een erkende fokker gaan. Bijgevolg zullen de meeste katten gesteriliseerd worden op een leeftijd van 8 à 12 weken. Deze maatregel werd ingevoerd met het oog op het terugdringen van de overpopulatie in dierenasielen.

Bijzondere gezelschapsdieren

Konijn
De aangeraden leeftijd voor sterilisatie/castratie van konijnen ligt tussen 6 maanden en 1 jaar.

Fret
Bij fretten zal het mannetje (of de ram) zijn geslachtsrijpe leeftijd tussen 8 en 12 maanden bereiken en zal hij seksueel actief zijn vanaf december tot en met augustus. Het vrouwtje (of de moer) is geslachtsrijp en dus klaar om voort te planten vanaf 7 à 10 maanden oud. De loopsheid duurt van maart tot en met augustus en wordt slechts onderbroken bij paring. Sterilisatie/castratie wordt aangeraden vanaf de leeftijd van 6 maand.

Opgelet! Er wordt aangeraden chemische sterilisatie toe te passen (met behulp van een subcutaan desloreline preparaat) omdat het chirurgisch wegnemen van de geslachtsorganen bij fretten geassocieerd wordt met hyperadrenocorticisme of ziekte van Cushing, een aandoening van de bijnieren.