Wetgeving
Huisdier vermist : wat nu ?
Om u de kans te geven op zoek te gaan naar uw huisdier, voorziet de huidige wetgeving dat indien een dier in een asiel geplaatst wordt, het minstens 15 dagen ter beschikking blijft van de eigenaar alvorens het kan worden opgegeven ter adoptie.

 • Uw huisdier is geïdentificeerd en geregistreerd :

  Identificatie van uw huisdier zal de kans op terugvinden ervan verhogen. Verwittig in eerste instantie de lokale politie en DOG ID op +32 (0)2 333 92 22 In de meeste gevallen zal uw huisdier worden opgevangen in een asiel, waar men de identificatiegegevens van uw huisdier onmiddellijk nagaat en zo snel mogelijk contact opneemt met de eigenaar. Dit vereist dat uw gegevens in de betreffende databanken up-to-date zijn. Indien u na de voorgaande stappen nog steeds geen nieuws heeft, raden wij u aan de dierenasielen zelf te contacteren.

 • Uw huisdier is niet geïdentificeerd :

  De kans dat u uw huisdier terugvindt is jammer genoeg veel kleiner wanneer hij niet geïdentificeerd is. De personen die uw huisdier eventueel gevonden hebben, kunnen op geen enkele manier contact met u nemen. U dient dus zelf stappen te ondernemen in de zoektocht naar uw huisdier en zoveel mogelijk opvangcentra en nabijgelegen politiebureaus op te bellen. Verder kan u affiches ophangen in de buurt waar uw huisdier verloren is gelopen en in de naburige winkels.

  Daarenboven bent u in overtreding met de wet betreffende de bescherming en het welzijn van het dier aangezien uw huisdier VERPLICHT geïdentificeerd moet zijn en zal u uw huisdier slechts uit het dierenasiel kunnen recupereren na identificatie en registratie op uw kosten.

Huisdier gevonden: wat nu ?
Volgens de Belgische wet is het verboden om een gevonden dier langer dan 4 dagen bij te houden : op die manier wordt diefstal tegengegaan en vergroot de kans dat het dier zijn wettelijke eigenaar terugvindt; vergeet hierbij niet dat de eigenaars waarschijnlijk ten einde raad zijn en hun verloren huisdier aan het zoeken zijn.

Een gevonden dier moet binnen de vier dagen gemeld worden aan het gemeentebestuur, dat het dier naargelang het geval toevertrouwt aan “een persoon die het een behoorlijke verzorging en huisvesting verzekert”, aan een dierenasiel of aan een dierentuin.

Indien het dier correct geïdentificeerd is aan de hand van een microchip of tatoeage, zal hij hoogst waarschijnlijk zijn eigenaar vinden.

Indien het dier niet geïdentificeerd is, wordt aangeraden om vlakbij de vindplaats affiches op te hangen met gegevens van de plaats waar het dier is heen gebracht.

Identificatie

Wat betekenen identificatie en registratie?

Uw huisdier moet worden geïdentificeerd aan de hand van een microchip of transponder. Dit is een apparaatje ter grootte van een rijstkorrel. Deze chip moet door een dierenarts onder de huid worden geïmplanteerd. De ingreep is niet erg pijnlijk en kan daarom tijdens een consult worden uitgevoerd. Daarna kan de chip van uw huisdier worden geanalyseerd met behulp van een chiplezer.

Een tatoeage is een oudere identificatiemethode, maar opgelet: die vervaagt met de jaren. Controleer dus of de tatoeage nog steeds goed leesbaar is!

De registratie van honden gebeurt in België uitsluitend via DogID (vroeger BVIRH). Het DogID-bestand is dan ook de enige nationale databank waarin alle ID’s van honden in België zijn gecentraliseerd.

DogID

 •             Tel.: +32 (0)2 333 92 22
 •             Website: http://www.dogid.be

Sinds 10 oktober 2017 is CatID het officiële platform voor de registratie van katten. Het CatID-bestand is dan ook de enige nationale databank waarin alle ID’s van katten in België zijn gecentraliseerd.

CatID

 •             Tel.: +32 (0)2 333 49 94
 •             Website: http://www.catid.be

De registratie van honden en katten gebeurt nu alleen nog elektronisch. DogID en CatID worden ondersteund door de drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) en maken het mogelijk de gegevens van honden en katten over het volledige Belgische grondgebied te centraliseren. Door die te koppelen aan hun baasjes draagt deze techniek bij aan een betere beheersing van de populaties.

Opgelet: geen enkele andere organisatie kan ID’s registreren!

De persoon die verantwoordelijk is voor het dier dient zelf na te gaan of de persoonsgegevens correct zijn in het betreffende register en dient eventuele wijzigingen of verbeteringen te melden.

 

Waarom een ID?

Eerst en vooral helpt een ID uw viervoeters te beschermen! Het maakt het namelijk mogelijk:

 • Uw huisdier terug te vinden als het verloren of gestolen werd;
 • Te bewijzen dat u inderdaad de eigenaar bent van uw huisdier;
 • Zichzelf te verdedigen tegenover de persoon die u het huisdier heeft verkocht;
 • De handel in huisdieren beter te controleren.

Wanneer uw huisdier een ID heeft, krijgt het een Europees paspoort. Dit paspoort heeft u nodig om met uw huisdier naar het buitenland te kunnen reizen.

Bovendien worden in dit boekje de officiële vaccinaties tegen hondsdolheid genoteerd. Voor een geldige vaccinatie tegen hondsdolheid moet uw huisdier een Europees paspoort en dus een ID hebben.

Wat zegt de wet?

Honden

In België moeten ALLE honden die na 1998 werden geboren (Koninklijk Besluit van 17 november 1994) en ALLE honden die van eigenaar veranderen (na verkoop of schenking), dienen te worden geïdentificeerd en geregistreerd:

 • Als bij u thuis een hond wordt geboren (zelfs als u van plan bent hem te houden!), moet u hem vóór de leeftijd van 8 weken laten identificeren en op uw naam laten registreren;
 • Als u een hond wilt verkopen of weggeven, moet u hem, ongeacht zijn leeftijd, laten identificeren en registreren op uw naam alvorens hem weg te schenken;
 • Als u een hond koopt, krijgt of adopteert, moet deze eerst worden geïdentificeerd, worden geregistreerd op naam van de verkoper en vergezeld worden van zijn paspoort. Vervolgens moet hij op uw naam worden ingeschreven (deze procedure is gratis!).

 

Katten

In België is de identificatie en registratie van katten sinds 1 september 2014 verplicht (Koninklijk Besluit van 03 augustus 2012):

 • Als iemand na 1 september 2014 een kat heeft gekocht, gekregen of geadopteerd, moet deze kat gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd worden;
 • Als bij u thuis een kat wordt geboren (zelfs als u van plan bent haar te houden!), moet u haar vóór de leeftijd van 12 weken laten identificeren en op uw naam laten registreren;
 • Als u een kat wilt verkopen of weggeven, moet u haar, ongeacht haar leeftijd, laten identificeren en registreren op uw naam alvorens haar weg te schenken;
 • Als u een kat koopt, krijgt of adopteert, moet ze eerst worden geïdentificeerd, worden geregistreerd op naam van de verkoper en vergezeld worden van haar paspoort. Vervolgens moet ze op uw naam worden ingeschreven (deze procedure is gratis!).

Geïdentificeerde katten die uit het buitenland afkomstig zijn, worden binnen acht dagen na hun aankomst geregistreerd door een erkende Belgische dierenarts.

De registratieplicht voor katten op het Belgische grondgebied is niet van toepassing:

 1. op katten die hun baasje vergezellen tijdens een verblijf in België van minder dan zes maanden;
 2. op katten die worden gefokt voor gebruik bij dierproeven.

 

Andere dieren

De identificatievoorschriften voor exotische huisdieren verschillen per diersoort. Toch is identificatie bij alle soorten aan te bevelen omdat uw huisdier zo in geval van diefstal of verlies beter te traceren is. Identificatie is ook nodig als u een verzekering voor uw huisdier wilt afsluiten.

Voor fretten zijn identificatie en registratie alleen verplicht als u buiten het Belgische grondgebied wilt reizen.

Wat papegaaien betreft: de meeste papegaaien (amazonepapegaaien, ara’s, kaketoes, senegalpapegaaien) vallen onder wat ‘wilde dieren in gevangenschap’ wordt genoemd en moeten daarom over een ID beschikken.

Voor andere dieren dan honden en katten bestaat er geen officieel registratiebestand. Verschillende bestanden bestaan naast elkaar:

Dieren moeten beschikken over een ID en paspoort en gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid om in Europa te kunnen reizen

 

Paspoort

Honden, katten en fretten moeten in het bezit zijn van een Europees paspoort om in Europa te kunnen reizen. Dit paspoort is voor alle EU-lidstaten geharmoniseerd. Het wordt verstrekt door de dierenarts wanneer uw huisdier wordt geïdentificeerd door middel van een microchip of wanneer het wordt gevaccineerd tegen hondsdolheid. Opgelet: om een paspoort te hebben, moet uw huisdier geïdentificeerd zijn.

 

ID

Honden, katten en fretten moeten over een ID beschikken als ze in Europa reizen. In België worden dieren geïdentificeerd aan de hand van een chip. Naast deze microchip zijn enkel tatoeages toegestaan op voorwaarde dat ze vóór 3 juli 2011 werden aangebracht en duidelijk leesbaar zijn, behalve als u reist naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Malta.

Opgelet: GEEN ID = GEEN Europees paspoort ! Dus geen officiële vaccinatie tegen hondsdolheid.

Vaccinatie tegen hondsdolheid

Honden, katten en fretten moeten gevaccineerd worden tegen hondsdolheid. Het is van essentieel belang contact op te nemen met uw dierenarts om te weten welke formaliteiten moeten worden nageleefd wanneer u binnen de Europese Unie reist. Daarnaast raden wij u aan enkele weken van tevoren (> 1 maand) een afspraak te maken.