Dierenartsenpraktijken en -klinieken

Vertrouw uw wachtdienst toe aan Vet Emergency

Tegenwoordig wordt het steeds ingewikkelder om je diensten te draaien. Zoals we allemaal weten, staat ons beroep onder druk, dus als je je wachten niet meer kunt of wilt uitvoeren, of als je af en toe je wachten niet meer kunt uitvoeren, kunnen wij je helpen.

Als je overbelast bent of gewoon vrij wilt nemen zonder het risico te lopen je klanten te verliezen, kunnen we je ook helpen.

Vet Emergency staat voor u klaar

Overname van uw spoedgevallen en wachten naar voorkeur. Door dierenartsen voor dierenartsen

Occasionele samenwerking

Het is mogelijk om op ad-hocbasis een beroep te doen op onze spoedgevallendienst voor uw patiënten, afhankelijk van uw werklast, vakantie, ziekteverlof, zwangerschapsverlof, onvoorziene familieomstandigheden, enz.

Voortdurende samenwerking

Oproep doen aan onze spoeddienst op regelmatige basis door uw lijn door te schakelen nachts, tijdens de weekends, verlof dagen… is mogelijk.

Vet Emergency staat voor u klaar

Overname van uw spoedgevallen en wachten naar voorkeur. Door dierenartsen voor dierenartsen

Occasionele samenwerking

Het is mogelijk om op ad-hocbasis een beroep te doen op onze spoedgevallendienst voor uw patiënten, afhankelijk van uw werklast, vakantie, ziekteverlof, zwangerschapsverlof, onvoorziene familieomstandigheden, enz.

Voortdurende samenwerking

Oproep doen aan onze spoeddienst op regelmatige basis door uw lijn door te schakelen nachts, tijdens de weekends, verlof dagen… is mogelijk.

Onze toezegging naar u toe

Huisvisites 24/24 7/7

Beheer van spoedgevallen naargelang uw voorkeur (beheer, tijdschema's, follow-up, enz.)

Uw een gedetailleerd verslag sturen voor opvolging bij u vanaf de volgende dag (of bij heropening van uw praktijk)

Geen aflevering van geneesmiddelen tenzij uitzonderingen (bv. Persoon met beperkte mobiliteit…)

Geen langdurige behandeling inzetten

Een gratis service voor de doorverwijzende dierenarts en tevreden klanten over de snelle service

Systematische doorsturing naar u toe voor opvolging van de patiënt

Een professioneel diergeneeskundig secretariaat 24/24 7/7 om uw lijn door te schakelen naargelang uw noden

Interventie enkel in geval van nood en onbeschikbaarheid van uw service als u ons uw instructies doorstuurt

Ervaren dierenartsen die de opname van de visites controleren en 24 uur per dag bereikbaar zijn

Praktische regeling voor een optimale samenwerking

Vul onderstaande vragenlijst in en we zullen u contacteren om :

  1. U onze service voor te stellen. We organiseren een afspraak (bij u, in onze lokalen of via skype) om u uit te leggen hoe we werken en om op uw vragen te antwoorden.
  2. Onze samenwerking te bespreken.
  3. Ruimte creëren op onze website zodat

    de secretaressen en de dierenartsen van Vet Emergency een verlenging van uw praktijk worden. Een op maat gemaakte service, aangepast aan uw uren en gewoontes.

Contact formularium