Over ons

Maak kennis met Vet Emergency

Vet Emergency bestaat uit een team van dierenartsen die 24 uur per dag en 7 dagen per week bij toerbeurt klaarstaan om zich zo snel mogelijk bij u thuis over uw dieren te ontfermen. In onze dierenambulances beschikken onze dierenartsen over de modernste apparatuur om een spoedgeval bij u thuis op te vangen.
Wij beschikken over geneesmiddelen en apparatuur om crisissituaties het hoofd te bieden. Zo kunnen we bijvoorbeeld bloed- en urinetests uitvoeren waarvan de uitslag onmiddellijk bekend is, kunnen we een echografie uitvoeren, uw huisdier beademen en wonden hechten.

Het merendeel van de spoedeisende gevallen kan dus bij u thuis worden behandeld totdat uw dierenarts de behandeling kan overnemen wanneer zijn/haar praktijk weer open is.
De tussenkomst van een dierenarts thuis laat bij ernstige gevallen toe de toestand van uw huisdier maximaal te stabiliseren, zodat het met minimaal risico naar de kliniek kan worden overgebracht.

 

Onze ambulances

We beschikken over een ziekenwagen waardoor we, indien hospitalisatie vereist is, kunnen voorzien in het transport van gezelschapsdieren van elke omvang (katten, zowel kleine als grote honden, konijnen, cavia’s,..).

Wij willen u er evenwel op wijzen dat het transport van uw huisdier enkel in navolging van een consultatie zal gebeuren. Daarvoor voert onze dierenarts de nodige onderzoeken en behandelingen uit waarna hij de noodzaak van het transport naar een dierenkliniek inschat en reeds de primaire zorgen vóór transport kan toedienen.Onze ziekenwagen kan dus niet ingeschakeld worden uitsluitend voor het transport van uw huisdier.

De VetMobiel bestaat uit twee onderdelen :

  • een transportruimte geschikt voor huisdieren van elke omvang (zie hieronder)
  • een materiaalruimte met de uitrusting, nodig om de spoedinterventie aan huis optimaal te laten verlopen (draagbare zuurstofconcentrator, zuurstofkooi en aërosolkamer voor kleine dieren, kragen in alle maten, medicatievoorraad, spalkmateriaal en steriele kits voor kleine chirurgische ingrepen zoals (bijt)wonden,..).

Elina Ikramov Jolivet
Oprichtster – Vet Emergency

Tijdens haar studie aan de school voor diergeneeskunde in Maisons-Alfort begon dokter Elina Jolivet ‘s avonds en in het weekend te werken op diergeneeskundige spoeddiensten van private organisaties in Parijs om ervaring op te doen. Daar leerde ze de boeiende wereld van de spoedeisende hulp kennen. Na haar studie verbleef ze een jaar op het internaat van de school voor diergeneeskunde in Nantes om zich te vervolmaken. Vervolgens ging ze aan de slag bij Vetoadom in Parijs, een diergeneeskundige spoeddienst in de regio Île-de-France met een team van meer dan 40 dierenartsen. Dokter Elina Jolivet leerde er de bijzondere kenmerken van interventies thuis beter kennen en verfijnde er haar kennis van spoedeisende diergeneeskunde. Maar bovenal ontdekte ze een boeiende job waarin ze dieren kon helpen en waarbij er geen sprake was van routine, een job vol ontroerende momenten. Daarom besloot ze in België een eigen diergeneeskundige spoedgevallendienst op te richten om dieren en hun eigenaars te laten delen in de voordelen van zo’n dienst.

 

 

2014 - heden: Oprichtster en zaakvoerster Vet Emergency

2013 - 2014: Diergeneeskundige spoedarts in Île-de-France (VetoaAdom)

2012 - 2013: Intern aan de School voor Diergeneeskunde in Nantes (Frankrijk)

2008 - 2012: École nationale vétérinaire in Maisons-Alfort (Frankrijk)

Onze ambulances

We beschikken over een ziekenwagen waardoor we, indien hospitalisatie vereist is, kunnen voorzien in het transport van gezelschapsdieren van elke omvang (katten, zowel kleine als grote honden, konijnen, cavia’s,..).

Wij willen u er evenwel op wijzen dat het transport van uw huisdier enkel in navolging van een consultatie zal gebeuren. Daarvoor voert onze dierenarts de nodige onderzoeken en behandelingen uit waarna hij de noodzaak van het transport naar een dierenkliniek inschat en reeds de primaire zorgen vóór transport kan toedienen.Onze ziekenwagen kan dus niet ingeschakeld worden uitsluitend voor het transport van uw huisdier.

De VetMobiel bestaat uit twee onderdelen :

  • een transportruimte geschikt voor huisdieren van elke omvang (zie hieronder)
  • een materiaalruimte met de uitrusting, nodig om de spoedinterventie aan huis optimaal te laten verlopen (draagbare zuurstofconcentrator, zuurstofkooi en aërosolkamer voor kleine dieren, kragen in alle maten, medicatievoorraad, spalkmateriaal en steriele kits voor kleine chirurgische ingrepen zoals (bijt)wonden,..).